Dũng Thịnh

Banner ads header
Icon Collap
...
Test video

Test video

2018-10-16
Test video
Hướng dẫn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14

Hướng dẫn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14

2018-10-08
RTMP Viết tắt của từ Real-Time Messaging Protocol , là một giao thức độc quyền đ...
Installing Nginx + HLS on Ubuntu 16.04

Installing Nginx + HLS on Ubuntu 16.04

2018-10-06
Nginx is currently one of the most popular web servers in the entire world and a...
Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

2018-10-03
Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan...
Ưu đãi thuế với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Ưu đãi thuế với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

2018-10-01
Có khá nhiều ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân chuyên sản xuất các phần...
Cổng thông tin việc làm

Cổng thông tin việc làm

Cổng đấu giá trực tuyến

Cổng đấu giá trực tuyến

Hệ thống quản lý công việc nâng cao

Hệ thống quản lý công việc nâng cao

Chính sách
Quyết định 13/2016/QĐ-UBND

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND V/v sửa đổi một số Điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chinh sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới h

Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới h

Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hà Tĩnh : Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 219/2013/TT-BTC

Ưu đãi thuế với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Tin tức
Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

Ý nghĩa ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10

Ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”
Hướng dẫn
Hướng dẫn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14

Hướng dẫn cài đặt NGINX-RTMP trên Ubuntu 14

RTMP Viết tắt của từ Real-Time Messaging Protocol , là một giao thức độc quyền được phát triển bởi Macromedia cho phép phát âm thanh, video và dữ liệu qua Internet, giữa một flash player và một server . RTMP phục vụ rất tốt cho các nội dung trực tiếp .Khi RTMP được ghép nối với FFmpeg, streams có thể được chuyển đổi thành các chất lượng khác nhau.
Installing Nginx + HLS on Ubuntu 16.04

Installing Nginx + HLS on Ubuntu 16.04

Nginx is currently one of the most popular web servers in the entire world and a lot of the largest and highest traffic sites on the internet use it. It is resource-friendly in comparison to Apache in many cases and could be used as a web server.
Thư viện ảnh