Dũng Thịnh

Banner ads header
Icon Collap
...
Chính sách
   Thông tư số 219/2013/TT-BTC

   Thông tư số 219/2013/TT-BTC

   Ngày đăng: 2018-10-01
   Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng
   Ưu đãi thuế với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

   Ưu đãi thuế với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

   Ngày đăng: 2018-10-01
   Có khá nhiều ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân chuyên sản xuất các phần mềm hay ứng dụng điện tử. Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm cần phải biết mình có thể hưởng những ưu đãi nào để thực hiện thủ tục đăng ký và nhận các ưu đãi đó. Xin chia sẻ 4 ưu đãi thuế lớn nhất dành cho các doanh nghiệp này: