Giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói tự nhiên tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Google.

Chúng tôi hỗ trợ 630+ giọng nói với 80+ ngôn ngữ trên thế giới. Bạn có thể tạo giọng nói thực tế cho bất kỳ văn bản nào chỉ trong vài giây và dễ dàng lưu trữ dưới dạng file mp3, wav.

DungThinh TTS preview

Tại sao chọn dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ hơn 630+ giọng nói, với hơn 80 ngôn ngữ và đang gia tăng liên tục. Dễ dàng lựa chọn giọng nói tự nhiên, tạo tệp âm thanh từ văn bản nhanh chóng, lưu trữ tự động, an toàn.

Hữu dụng trong nhiều trường hợp

Thuyết minh Youtube

Tạo âm thanh tường thuật youtube chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Nội dung tiếp thị

Tạo âm thanh tiếp thị chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Nội dung hướng dẫn

Tạo nội dung học tập chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Tường thuật tin tức

Tạo bản tường thuật tin tức chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Sách nói

Tạo sách nói chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Podcast

Tạo âm thanh tường thuật podcast tuyệt vời ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Bài thuyết trình

Tạo bản trình bày chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Việc kinh doanh

Tạo nội dung thương mại chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Hỗ trợ khách hàng

Tạo âm thanh hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Trung tâm cuộc gọi

Tạo âm thanh trung tâm cuộc gọi chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Trợ lý giọng nói

Tạo trợ lý giọng nói chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Phim tài liệu

Tạo âm thanh tài liệu chuyên nghiệp ngay lập tức bằng bất kỳ ngôn ngữ ưa thích nào bằng cách sử dụng tính năng Chuyển văn bản thành giọng nói của Dũng Thịnh với nhiều hiệu ứng giọng nói SSML khác nhau.

Cảm nhận của khách hàng

Sản phẩm của chúng tôi được người dùng trên toàn thế giới yêu thích

"This Text-to-Speech tool save my day and boost my business a lot..."

- James Curran General Manager

"This Text-to-Speech tool save my day and boost my business a lot..."

- James Curran General Manager

"This Text-to-Speech tool save my day and boost my business a lot..."

- James Curran General Manager

"This Text-to-Speech tool save my day and boost my business a lot..."

- James Curran General Manager

Follow US

Get newest information from our social media platform