Dũng Thịnh

Banner ads header
Icon Collap
...
Tag: ưu đãi
    Ưu đãi thuế với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

    Ưu đãi thuế với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

    Ngày đăng: 2018-10-01
    Có khá nhiều ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp, cá nhân chuyên sản xuất các phần mềm hay ứng dụng điện tử. Các doanh nghiệp sản xuất phần mềm cần phải biết mình có thể hưởng những ưu đãi nào để thực hiện thủ tục đăng ký và nhận các ưu đãi đó. Xin chia sẻ 4 ưu đãi thuế lớn nhất dành cho các doanh nghiệp này: