Author: dungthinh

Các dịch vụ của Google, ứng dụng bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động toàn cầu

Các dịch vụ của Google, ứng dụng bị ảnh hưởng bởi sự cố ngừng hoạt động toàn cầu

Một loạt dịch vụ của Google, bao gồm Gmail và Google Documents, không khả dụng cho khách hàng trong hơn nửa giờ sáng Thứ Hai do sự cố ngừng hoạt động. Google cho biết các dịch vụ hiện đã được khôi phục phần lớn và có sẵn cho hầu hết người dùng. Người dùng trên […]

Apple đưa máy Mac lên đám mây

Apple đưa máy Mac lên đám mây

Tôi đã nói về tương lai của “máy tính để bàn” trên đám mây trong nhiều năm nay. Bắt đầu từ khoảng năm 2012, tôi đã dự đoán Chromebook sẽ trở thành một vấn đề lớn. Sau đó, tôi thấy Windows chuyển từ PC sang mô hình Desktop-as-a-Service (DaaS) dựa trên đám mây bắt đầu […]