Privacy Policy

  • Home
  • Privacy Policy
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được lập ra bởi và giữa người dùng ("User") và Công ty công nghệ Dũng Thịnh ("Tintuc24h") về việc sử dụng bất kỳ hay tất cả các loại dịch vụ, bao gồm các ứng dụng ("App") : Tin 24h, Sài Gòn 24h, Hà Nội 24h, Hải Phòng 24h, Đà Nẵng 24h, Cần Thơ 24h, Bình Dương 24h, Bà Rịa - Vũng Tàu 24h. Bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này.


App được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin tin tức được liên kết từ các trang không do Tintuc24h sở hữu hoặc quản lý. Cụ thể, App cung cấp những mô tả ngắn gọn về các bài báo để giúp bạn xác định nội dung chính của bài báo mà bạn quan tâm. Khi bạn lựa chọn một bài báo, bạn sẽ được kết nối tới website chứa bài báo đó (sau đây gọi là “website được kết nối”).


Thuật ngữ “bạn” để chỉ tất cả các cá nhân và/hoặc các tổ chức truy cập vào Tintuc24h vì bất kỳ lý do nào.


I. Thỏa thuận sử dụng

I.1. Quyền gắn với Dịch vụ.

Tintuc24h sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với App của mình nhưng Tintuc24h không tuyên bố là mình có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website được kết nối.


Tintuc24h cũng không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website được kết nối. Bạn là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân, v.v... cho các website này.


I.2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ.


Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của App cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không dùng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, thay đổi, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của App. Chẳng hạn, bạn không được sử dụng App để bán một sản phẩm hay dịch vụ; hay sử dụng App để tăng số lượt truy cập tới trang web của bạn vì mục đích thương mại; hay sử dụng các kết quả từ App rồi định dạng lại và thể hiện công khai chúng, hay sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hay sao chép bất kỳ nội dung nào từ App. Nếu bạn không chắc liệu dự định sử dụng App của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Tintuc24h sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công của cá nhân hay tổ chức nào khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. Tintuc24h cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng App hoặc từ sự tương tác giữa bạn với những người dùng khác.


Tintuc24h có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt App hoặc sự truy cập của bạn tới App.


II. Thỏa thuận bảo mật

II.1. Những thông tin mà chúng tôi thu thập

Khi bạn đăng ký làm thành viên, bạn cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân, ví dụ như họ tên, địa chỉ email và các thông tin khác do bạn cung cấp. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân do bạn cung cấp với các thông tin khác ngoài App hoặc từ các bên thứ ba để phân tích các nội dung mà bạn quan tâm.


Mỗi khi bạn truy cập App, hệ thống của Tintuc24h sẽ sử dụng cookies và các kỹ thuật khác để lưu lại những hoạt động của bạn trên Tintuc24h. Server của Tintuc24h cũng sẽ tự động ghi lại thông tin khi bạn truy cập trang này và sử dụng App bao gồm nhưng không giới hạn URL, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập hoặc sử dụng App.


II.2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của App, để gửi tới bạn các thông báo về dịch vụ mới của Tintuc24h hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích với bạn.


Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu hoặc phân tích để vận hành và nâng cấp các kỹ thuật của Tintuc24h và App.


Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba nào không.

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn trừ các trường hợp sau:

  • - Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba
  • - Chúng tôi cho rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết, ví dụ nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý, ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hay bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng, v.v...
  • - Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu Tintuc24h và App.
  • - Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách ghé thăm Tintuc24h. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Tintuc24h và cách họ sử dụng App.

II.3. Sửa đổi hoặc xoá thông tin

Bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và sử đổi thông tin này nếu chúng chưa đúng hoặc xoá bỏ các thông tin đó. Việc thay đổi và/hoặc xoá bỏ như trên có thể không thực hiện được vào một số thời điểm nhất định khi có sự bất ổn định của hệ thống Tintuc24h. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nỗ lực để bạn có thể tiếp tục sửa chữa hoặc xoá bỏ thông tin cá nhân sớm nhất có thể nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề hoặc thiệt hại nào có thể có do việc chậm trễ này gây ra.


II.4. Bảo mật

Mật khẩu truy cập tài khoản của tất cả các thành viên của Tintuc24h đều được Tintuc24h bảo vệ. Tuy nhiên, an ninh mạng không an toàn tuyệt đối, vì thế Tintuc24h không chịu trách nhiệm về những thiệt hại có thể xảy ra./.